София Пропърти Мениджмънт

За фирмата

София Пропърти Мениджмънт ЕООД е водеща българска компания в сферата на комплексното обслужване на недвижими имоти обхващаща широк набор от предлагани услуги. Ние разполагаме с високо квалифициран екип от специалисти с гъвкава бизнес структура и добра координация между отделните сектори. Политиката на компанията е да не допуска компромис с качеството и високия стандарт, който осигуряваме на всички наши клиенти използващи услугите на София Пропърти Мениджмънт ЕООД

София Пропърти Мениджмънт ЕООД е създадена с цел да предлага комплексно управление, стопанисване и поддръжка на недвижими имоти включващи апартаменти, офиси, жилищни и административни сгради, хотели, спа комплекси, фитнес зали. Ние осигуряваме комфорт и сигурност на нашите клиенти. София Пропърти Мениджмънт ЕООД гарантира висока доходност на имотите, които управлява съчетани с безупречно качество на услугите и най-добри цени. SPM