София Пропърти Мениджмънт

Управление и отдаване под наем

Комплексно управлениеСофия Пропърти Мениджмънт ЕООД осигурява посредническа дейност и реклама при търсенето на наематели за Вашия апартамент, сключването на договор за наем с тях и освобождаването на апартамента при изтичане на наемния срок. Ние се ангажираме със стопанисването и управлението на апартамента през целия период на отдаване под наем, с грижа за имуществото и осигуряване и гарантиране на ежемесечно плащане на наема за жилището и всички консумативи.