София Пропърти Мениджмънт

Обслужване и управление на общи части

Обслужване на общи частиСофия Пропърти Мениджмънт ЕООД предлага на клиентите си пакет от услуги, свързани с поддръжката и обслужването на общите части на недвижимите имоти. Това включва: Поддържане чистотата на вътрешните и външни общи части, денонощна охрана и видеонаблюдение, обслужване на зелените площи, техническа поддръжка на всички съоръжения и системи, плащане на месечните консумативни разходи на общите части, ремонтни дейности, както и предоставянето на допълнителни услуги съобразно индивидуалните изисквания на нашите клиенти като целта ни е да се постигне пълна завършеност на услугите и успешно имотно управление.