София Пропърти Мениджмънт

Застраховка на имоти

Застраховка на имотаСофия Пропърти Мениджмънт ЕООД предлага възможвостта за сключване на различни видове застраховки гарантиращи сигурността на нашите клиенти като обещетения при пожар, палеж, природни бедствия, земетресения, злоумишлени действия на трети лица.