София Пропърти Мениджмънт

Счетоводство и административно обслужване

СчетоводствоС цел по-пълно удовлетворяване на изискванията на нашите клиенти ни предлагаме счетоводно обслужване на недвижимите имоти. Подаване на годишни данъчни декларации, заплащане на годишни данъци на недвижимите имоти, управление на бюджети на имоти отдадени под наем.